Thông tin quy hoạch & bản đồ huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước

Trong nhiệm kỳ 2023-2025, Huyện Đồng Phú đang hướng đến là một trong những huyện trọng điểm về công nghiệp của tỉnh. Để hoàn thành mục tiêu này, huyện Đồng Phú sẽ giải quyết 3 vấn đề lớn. Đó là, tập trung làm tốt công tác xây dựng, quy hoạch, các chiến lược phát triển chung của huyện đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2035.
1. Sơ lược về huyện Đồng Phú


Huyện Đồng Phú thuộc vùng kinh tế trọng điểm phía Nam có diện tích tự nhiên 935,42 km², dân số năm 2013 khoảng 88.093 người, khu vực này có thế mạnh về đất đai, tài nguyên, nguồn nhân lực, tiềm năng kinh tế. Đây là cơ sở tiền đề giúp huyện Đồng Phú bứt phá thành huyện trọng điểm về công nghiệp của tỉnh.


Hiện nay, Huyện Đồng Phú có 11 đơn vị hành chính gồm thị trấn Tân Phú và 10 xã gồm: Đồng Tâm, Đồng Tiến, Tân Hòa, Tân Hưng, Tân Lập, Tân Lợi, Tân Phước, Tân Tiến, Thuận Lợi, Thuận Phú.


Theo quy hoạch, Huyện Đồng Phú nằm ở phía Đông Nam của tỉnh Bình Phước và có vị trí tiếp giáp như sau


 • Phía Đông giáp tỉnh Đồng Nai và huyện Bù Đăng;
 • Phía Tây giáp huyện Chơn Thành và TP Đồng Xoài;
 • Phía Nam giáp tỉnh Bình Dương;
 • Phía Bắc giáp huyện Phú Riềng;
 • Phía Tây Bắc giáp huyện Hớn Quản.


Về giao thông trên địa bàn huyện Đồng Phú: có hệ thống giao thông chiến lược quan trọng, cụ thể như trục đường Quốc lộ 14, tỉnh lộ 741 đi qua Huyện. Đây là những tuyến đường góp phần kết nối liên huyện với các tỉnh Tây Nguyên, tỉnh Bình Dương, TP HCM và Campuchia. Ngoài ra, huyện còn hàng trăm km đường liên xã và đường tỉnh 753 nối liền với các xã trong huyện với nhau
Bản đồ các xã tại Huyện Đồng Phú

2. Thông tin quy hoạch huyện Đồng Phú


Trong kế hoạch phát triển của huyện Đồng Phú, trên địa bàn huyện sẽ có Khu đô thị – dịch vụ – công nghiệp Đồng Phú với quy mô 6.300ha do Công ty TNHH MTV Cao su Bình Phước làm chủ đầu tư, toạ lạc nằm trên địa bàn các xã: TXã Tân Lập 1.913 ha, Tân Hòa 2.972 ha, Tân Lợi 2.613 ha, Tân Hưng 4.629 ha và Tân Phước 2.404 ha của huyện Đồng Phú.


Về quy hoạch Cụm công nghiệp tại huyện Đồng Phú: theo Quyết định số 420/QĐ-UBND ngày 2/3/2019, huyện Đồng Phú quy hoạch thêm 4 Cụm công nghiệp Hà My, Tân Lập, Thuận Phú và Tân Phước với tổng quy mô 140 ha. Cụ thể


– Quy hoạch cụm công nghiệp Hà Mỵ tại xã Tân Lập với diện tích 10 ha và vốn đầu tư 100 tỷ đồng;


– Quy hoạch cụm công nghiệp Tân Lập tại xã Tân Lập với diện tích 40 ha và đầu tư 200 tỷ đồng;


– Quy hoạch cụm công nghiệp Thuận Phú tại xã Thuận Phú với diện tích 50 ha và vốn đầu tư 250 tỷ đồng;


– Quy hoạch công nghiệp Tân Phước tại ấp Cầu Rạt, xã Tân Phước với diện tích 40 ha và vốn đầu tư 200 tỷ đồng.


Ngoài ra, để phát triển huyện Đồng Phú đúng với tầm nhìn, tỉnh đưa ra những giải pháp để phát triển kinh tế – xã hội của huyện Đồng Phú trong nhiệm kỳ 2023-2025 là giải quyết 3 vấn đề lớn. 


– Tập trung công tác xây dựng, quy hoạch, phát triển chung của huyện đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2035. Trong đó:


+ Chủ động đẩy nhanh tiến độ quy hoạch hạ tầng đô thị theo hướng hiện đại, đồng bộ, 


+ Thành lập thêm 3 Cụm công nghiệp Tân Tiến 1, Tân Tiến 2, Tân Phú, quy hoạch mở rộng 2 Khu công nghiệp Bắc Đồng Phú, Nam Đồng Phú; đặc biệt là Khu liên hợp công nghiệp – dịch vụ – đô thị Đồng Phú với quy mọ 6.317 ha. 


+ Tạo cơ chế, chính sách thuận lợi để khuyến khích, ưu đãi các doanh nghiệp đầu tư phát triển.


– Tập trung mọi nguồn lực đầu tư hạ tầng giao thông, kỹ thuật đô thị và xã hội, các dịch vụ công.


+ Sớm hoàn thành và đưa vào sử dụng tuyến đường Đồng Phú – Bình Dương;


+ Tập trung thực hiện 5 tuyến đường kết nối từ ĐT741 vào Khu liên hợp công nghiệp – dịch vụ – đô thị Đồng Phú, với tổng vốn đầu tư khoảng 1.500 tỷ đồng; 


+ Xây dựng tuyến đường kết nối các khu công nghiệp phía Tây – Nam Đồng Phú dài 21,4km, với kinh phí đầu tư 220 tỷ đồng; 


+ Xây dựng tuyến đường Đồng Tiến – Tân Phú dài trên 11km, với tổng nguồn vốn đầu tư 180 tỷ đồng.


– Huyện tiếp tục đầu tư, nâng cấp để hoàn thành các tiêu chí về điện tại Cụm công nghiệp Hà Mỵ để cung cấp điện cho Cụm công nghiệp Hà Mỵ, Cụm công nghiệp Tân Lập và Khu công nghiệp Nam Đồng Phú.

Ban lãnh đạo của huyện họp phát triền huyện Đồng Phú (Ảnh Bình Phước)

Theo UBND huyện Đồng Phú, tại Quyết định số 1825/QĐ-UBND ngày 2/8/2000 được UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch chung huyện Đồng Phú có quy mô 426,9 ha. 


Năm 2009, tại Quyết định số 786/QĐ-UBND ngày 31/3/2009, UBND tỉnh tiếp tục phê duyệt điều chỉnh quy hoạch quy mô 569,12 ha (tăng 169,22 ha gồm phần lớn khu A và khu B Khu công nghiệp Bắc Đồng Phú, khu dân cư 17 ha, khu dân cư thị trấn Tân Phú), đây là thông tin quy hoạch để phù hợp sự phát triển của thực tế.


Những năm gần đây, đặc biệt năm 2023, Huyện Đồng Phú phát triển có tốc độ nhanh, theo xu hướng giảm tỷ trọng nông nghiệp, tăng tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ, kéo theo tăng dân số tự nhiên nhanh chóng, hình thành nhiều khu dân cư.


Để đáp ứng nhu cầu phát triển của UBND huyện Đồng Phú, UBND tỉnh Bình Phước hiện đang xem xét phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung huyện Đồng Phú tầm nhìn đến năm 2030 với quy mô 794 ha, tăng so với phê duyệt năm 2009 là 197,88 ha.


Theo đó, Diện tích tăng 197,88 ha gồm các khu vực khu dân cư nhà máy nước, khu dân cư đối diện khu B Khu công nghiệp Bắc Đồng Phú và mở rộng một phần phía tây bắc xuống giáp hồ Bà Mụ.


3. Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Đồng Phú


Ngày 23/07/2020, Huyện Đồng Phú công bố điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2023, kế hoạch sử dụng đất năm 2023 tại Quyết định số 1526/QĐ-UBND ngày 08/7/2020 và được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1635/QĐ-UBND ngày 20/7/2020. Cụ thể, các chỉ tiêu sử dụng đất được điều chỉnh như sau: 


 1. Nhóm đất nông nghiệp 85.125,39 ha (chiếm 90,92% diện tích tự nhiên); 
 2. Nhóm đất phi nông nghiệp 8.498,38 ha (chiếm 9,08% diện tích tự nhiên); 
 3. Đất chuyển mục đích sử dụng từ đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp 2.018,1 ha; 
 4. Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở 4,39 ha; 
 5. Đất được chuyển đổi cơ cấu sử dụng trong nội bộ đất nông nghiệp 684,87 ha; 
 6. Tổng diện tích đất chưa đưa vào sử dụng 3,55 ha.