Những câu ca dao tục ngữ nói về đạo đức hay và sâu sắc nhất

Văn học Việt Nam không chỉ giới hạn ở những câu chuyện đầy huyền ảo, mà còn có cả một kho tàng những câu ca dao tục ngữ khác nhau. Cùng INVERT tham khảo ngay những câu ca dao tục ngữ nói về đạo đức, thành ngữ về đạo đức hay, ý nghĩa trong bài viết sau.Tìm 20 câu ca dao tục ngữ nói về đạo đức hayĂn mặn nói ngay còn hơn ăn chay nói dối


Cái nết đánh chết cái đẹp.


Chết trong còn hơn sống đục.


Đất lành chim đỗ, đất ngỗ chim bay.


Điều lành thì nhớ, điều dở thì quên.


Dù đẹp tám vạn nghìn tư, mà chẳng có nết cũng hư một đời.


Đừng ham nón tốt dột mưa, đừng ham người đẹp mà thưa việc làm.


Khẩu Phật tâm xà.


Kính già yêu trẻ.


Người chết, nết còn.


Người đừng khinh rẻ người.


Sống tết, chết giỗ.


Tốt đẹp phô ra, xấu xa đậy lại.


Tốt gỗ hơn tốt nước sơn, xấu người đẹp nết còn hơn đẹp người.


Uống nước chớ quên người đào mạch.


Uống nước, nhớ kẻ đào giếng.


Vô công bất hưởng lợi.


Xấu hay làm tốt, dốt hay nói chữ.


Yêu trẻ, trẻ đến nhà, kính già, già để tuổi cho.Top 50 câu ca dao, tục ngữ về đạo đức, đạo lý làm người sâu sắcTục ngữ về đạo đức, đạo lý làm người


Anh em trong nhà, đóng cửa dạy nhau.


Chết giả mới biết dạ anh em.


Chị ngã em nâng.


Cứu vật, vật trả ơn, cứu nhân, nhân trả oán.


Giận mất khôn, lo mất ngon.


Giấy rách phải giữ lấy lề.


Giấy rách phải giữ lề.


Hết tiền tài, hết nhân nghĩa.


Kính lão đắc thọ.


Lá lành đùm lá rách.


Lòng sông lòng bể dễ dò, ai từng bẻ thước mà đo lòng người.


Một miếng khi đói bằng gói khi no.


Nọc người bằng mười nọc rắn.


Ở hiền gặp lành.


Sông có khúc, người có lúc.


Thức lâu mới biết đêm dài, ở lâu mới biết con người có nhân.


Tiền bạc đi trước mực thước đi sau.


Cái nết đánh chết cái đẹp. 


Trách mình trước, trách người sau.


Uống nước nhớ nguồn.


Ca dao về đạo đứcHơi đâu cặm cụi cả ngày lẫn đêm.Đời con phải trả nợ đời thay cha.Cái chân hay chạy cái giò hay đi.Mà vấp phải đá mà quàng phải dây.Vàng thời đã hết nghĩa tôi vẫn còn.Bởi phụ của trời làm chẳng nên ăn.Có muốn so tròn thì phải so vuông.Anh nhiều nhân ngãi thì mang oán thù.Bão rồi mới biết cội cây cứng mềm.Mình chê nước đục, mình đà trong chưa?Đồ ăn thức mặc có ngần thì thôi.Cây tốt lắm chồi, người đức lắm con.Ba cây chụm lại nên hòn núi cao.Bên lở thì đục bên bồi thì trong.Việc mình hồ dễ để ai đo lường.Cửa nhà bán hết tra chân vào cùm.Đi đâu cũng được người ta tôn thờ.Cha mẹ hiền lành để đức cho con.Rách lành đùm bọc, dở hay đỡ đần.Ta trồng cây đức để đời về sau.Ðời cha vinh hiển, đời con sang giàu.Người dưng khác họ vẫn là anh em.Phải cân nặng nhẹ, phải dò nông sâu.Dù trong dù đục, ao nhà vẫn hơn.Biết mặt người, không biết được lòng người.Chị em người thì dùi đục cẳng tayKhông bằng để đức cho con ở đời.Sao chì chẳng đúc nên cồng nên chiêng.Trẻ trung đã vậy tuổi già làm sao.Ai hay ngủ ngày chỉ được nửa gang.Tổng hợp ca dao, tục ngữ về đạo lý làm người


1. Ca dao, tục ngữ về đạo lý làm người ngắn hay


Đạo lý được coi là nguyên tắc cốt lõi của đạo đức, mang tính bao quát về lối sống, đạo đức và chân lý con người trong cuộc sống. Đạo lý làm người chia làm 15 đức tính, bao gồm Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, Tín (Ngũ thường), Trung, Hiếu, Để, Liêm, Sỉ, Trinh và Công, Dung, Ngôn, Hạnh (Tứ đức). Đây được xem là các tiêu chuẩn đạo đức cao quý và là khuôn vàng thước ngọc để rèn luyện bản thân.


Hết tiền tài, hết tiểu nhân


Ăn coi nồi ngồi coi hướng.


Ăn quả nhớ kẻ trồng cây


Anh em thuận hòa là nhà có phúc.


Anh em trong nhà, đóng cửa dạy nhau.


Anh hùng đa nạn, hồng nhân đa truân.


Biết đâu mà há miệng chờ ho.


Cái nết đánh chết cái đẹp.


Chết giả mới biết dạ anh em.


Chị ngã em nâng.


Cười người ba tháng, ai cười ba năm.


Cứu vật, vật trả ơn, cứu nhân, nhân trả oán.


Đánh nhau chia gạo, chào nhau ăn cơm.


Đẹp nết hơn đẹp người.


Đời trước đắp nấm, đời sau ấm mồ.


Giận mất khôn, lo mất ngon.


Giấy rách phải giữ lề.


Khôn sống, mống chết.


Kiến tha lâu cũng có ngày đầy tổ.


Kính lão đắc thọ.


Lá lành đùm lá rách.


Làm việc phi pháp, sự ác đến ngay.


Lòng sông lòng bể dễ dò, ai từng bẻ thước mà đo lòng người.


Một câu nhịn là chín câu lành.


Một con ngựa đau, cả tùa bỏ cỏ.


Một giọt máu đào hơn ao nước lã.


Một miếng khi đói bằng gói khi no.


Một ngày nên nghĩa, chuyến đò nên quen.


Mua danh ba vạn, bán danh ba đồng.


Muốn ăn cá cả phải thả câu dài.


Mưu thâm họa diệt thâm.


Ngu si hưởng thái bình.


Người có lúc vinh, lúc nhục.


Người ngay mắc cạn, kẻ gian vui cười.


Nhà sạch thì mát, bát sạch ngon cơm.


Nhác đâm thì đổi chày, nhác xay thì đổi cối.


Nọc người bằng mười nọc rắn.


Nói hay hơn hay nói.


Ở hậu gặp hậu, ở bạc gặp bạc.


Ở hiền gặp lành.


Quân tử lông chân, tiểu nhân lông bụng.


Quân tử nhất ngôn – Tứ mã nan truy.


Sát nhân, giả tử.


Sông có khúc, người có lúc.


Sướng một lúc, khổ một đời.


Tay làm hàm nhai tay quai miệng trễ.


Thà chết vinh còn hơn sống nhục.


Thánh nhân đãi kẻ khù khờ.


Thấy có thóc mới cho vay gạo.


Thuận vợ thuận chồng, tát bể Đông cũng cạn.


Thức lâu mới biết đêm dài, ở lâu mới biết con người có nhân.


Thương người như thể thương thân.


Tiền bạc đi trước mực thước đi sau.


Tình thương quán cũng là nhà, lều tranh có nghĩa hơn tòa ngói cao.


Tốt danh hơn lành áo.


Trách mình trước, trách người sau.


Uống nước nhớ nguồn.


Xởi lởi trời cởi cho, so do trời co lại.


Yêu trẻ, trẻ đến nhà; yêu già, già để phúc.2. Những câu tục ngữ về đạo đức, đạo lý làm người bất hủĂn theo thuở, ở theo thì.


Anh em thuận hòa là nhà có phúc.


Anh em trong nhà, đóng cửa dạy nhau.


Anh hùng đa nạn, hồng nhân đa truân.


Bỏ thì thương, vương thì tội.


Cháy nhà hàng xóm, bình chân như vại.


Chết đứng hơn sống quỳ.


Chị ngã em nâng.


Đàn bà sâu sắc như cơi đựng trầu.


Dâu dữ mất họ, chó dữ mất láng giềng.


Đời trước đắp nấm, đời sau ấm mồ.


Hết tiền tài, hết nhân nghĩa.


Kiến tha lâu đầy tổ.


Làm việc phi pháp, sự ác đến ngay.


Một miếng khi đói bằng gói khi no.


Ngồi ăn không, núi cũng mòn.


Ngựa quen đường cũ.


Người có lúc vinh, lúc nhục.


Người ngay mắc cạn, kẻ gian vui cười.


Ở hiền gặp lành.


Ở ống thì dài, ở bầu thì tròn.


Sông có khúc, người có lúc.


Thức lâu mới biết đêm dài, ở lâu mới biết con người có nhân.


Trách mình trước, trách người sau.3. Câu ca dao về đạo lý làm người sâu sắc


Những câu ca dao về đạo lý làm người sâu sắc chứa đựng những quan niệm nhân văn cao đẹp về cách sống, lối suy nghĩ và đạo đức của con người. Tất cả thể hiện sự tôn trọng đối với những phẩm chất đạo đức và giúp con người nhận ra giá trị của việc tuân thủ đạo lý trong cuộc sống. Anh đi ăn trộm gặp nàng mói khoai.Anh nhiều nhân ngãi thì mang oán thù.Của chung ai khéo vẫy vùng thành riêng?Năm bảy người giành cho mủ dính tay.Đồng tiền nó bé, nó hay cửa quyền.Một năm gánh chì, đúc chẳng nên chuông.Cái chân hay chạy cái giò hay đi.Của mà phi nghĩa mấy mươi chớ mòng.Người khôn ít nói, khôn đo tấc lòng.Đời con phải trả nợ đời thay cha.Đời nay trả oán bất câu giờ nào.Có muốn so tròn thì phải so vuông.Ham chi vợ đẹp vợ giàu nó khinh.Trong như giá ngọc cò mò vào đâu?Ai hay ngủ ngày chỉ được nửa gang.Hơi đâu cặm cụi cả ngày lẫn đêm.Mình chê nước đục, mình đà trong chưa?Bạc thời xếp núi chưa mong gái này.Việc mình hồ dễ để ai đo lường.Nằm trên bãi cát, đợi cơn mưa rào.4. Câu ca dao về đạo đức làm người ý nghĩa


Câu ca dao về đạo đức làm người mang ý nghĩa sâu sắc và giá trị giáo dục cao. Những câu ca dao này chứa đựng những lời khuyên bổ ích, răn dạy tinh thần và đức tính tốt đẹp cho con người. Để hiểu rõ hơn, cùng INVERT tham khảo những câu ca dao về đạo đức làm người ý nghĩa ngay sau đây. Trăm năm khô rụi vẫn còn thơm tho.Biết điều hơn thiệt biết lời thị phi.Biết điều nhân nghĩa biết đàng hiếu trung.Cái giống gà nòi, lông nó lơ thơ.Vàng thời đã hết nghĩa tôi vẫn còn.Tìm giàu thì dễ tìm khôn khó tìm.Vào đây gặp bãi cát nông mà buồn.Xuống Đông, Đông tĩnh, lên Đoài, Đoài tan.Đừng lo muộn vợ, chớ phiền muộn con.Sống lo xứng phận, thác dành tiếng thơm.Mới mong thờ tự, được ăn lộc trời.Còn hơn sang cả mà lòng bội phu.Học cho đến mực anh hùng mới thôi.
Bão rồi mới biết cội cây cứng mềm.Xin cho cây cứng lá dày thì thôi.Mất mùa ăn cám trời ơi, hỡi trời.Dù ngay cho mấy cũng ngờ rằng gian.Ăn vô cho mát mà mê vợ già.Tuy rằng lấm láp vẫn mầm hoa sen.Khó mà quân tử hơn giàu tiểu nhân.Đừng trọng bạc tiền bỏ nghĩa bỏ nhân.Nói chi bù cặp những ngày ấm no.Có muốn so tròn thì phải so vuông.Anh hùng lỡ vận cũng nguyên anh hùng.Khó mà quân tử hơn giàu tiểu nhân.Ghét nhau nước chảy giữa lòng cũng dơ.Của như buổi chợ họp rồi lại tan.Dại thì học lỏm người ta bề ngoài.Dẫu kêu ra máu có người nào hay.Ở rộng người cười, ở hẹp người chê.Biết ăn, biết ở hơn người giàu sang.Thứ nhì tu chợ, thứ ba tu chùa.Ăn vụng như chớp, đánh con cả ngày.Người khôn ai chẳng kính yêu mọi bề.Sống mặc áo rách, chết chôn áo lành.Người khôn ai nỡ nặng lời với ai.Hoa thơm ai chẳng tới gần gốc cây.Mười năm uốn gậy, đánh què tiểu nhân.Nước kia dù đục lóng phèn cũng trong.Tu nhân tích đức để dành về sauCũng bằng gửi của chồng ta ăn đường.Mụt măng có nhỏ cũng bằng cây tre.Em giữ lòng thục nữ dùi mài gương trong.Trời kia còn ở trên đầu còn kinh.Làm sao đừng để lấm gan anh hùng.5. Những câu ca dao tục ngữ về đạo lý làm người cực hay


Những câu ca dao tục ngữ về đạo lý làm người là những lời răn dạy tinh tế và ý nghĩa về cách sống, cách ứng xử và đạo đức trong cuộc sống. Giúp con người nắm bắt được những giá trị cốt lõi về đạo đức và nhân sinh và rèn luyện phẩm chất tốt đẹp. Cùng INVERT điểm qua một số câu ca dao tục ngữ về đạo lý làm người cực hay sau đây. Muốn hay ắt phải đi tìm người xưa.Thứ nhì tu chợ, thứ ba tu chùa.Đừng như con bướm đậu rồi lại bay.Anh em bạn hữu phải nên chọn người.Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau.Người dại con mắt nửa chì nửa thau.Có vôi có gạch mới tô nên nhà.Gạo mượn sét chén, xách mo đi đòi.Mấy đời dì ghẻ lại thương con chồng.Bên lở lở mãi, bên bồi bồi thêm.Chị em người thì dùi đục cẳng tayDù trong dù đục, ao nhà vẫn hơn.Thương nhau quả ấu cũng tròn.Lâm nguy bất cứu mạt anh hùng.Người trong một nước phải thương nhau cùng.Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn.Gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau.Đặng chim bẻ ná, quên ơn sinh thành.Việc mình hồ dễ để ai đo lường.Trong như giá ngọc cò mò vào đâu?Không bằng để đức cho con ở đời.Sao chì chẳng đúc nên cồng nên chiêng.Mình chê nước đục, mình đà trong chưa?Trẻ trung đã vậy tuổi già làm sao.Đồ ăn thức mặc có ngần thì thôi.Bởi phụ của trời làm chẳng nên ăn.Sao cô căm cắm như nồi không vung.Nằm trên bãi cát, đợi cơn mưa rào.Đời nay trả oán bất câu giờ nào.Ai hay ngủ ngày chỉ được nửa gang.Hơi đâu cặm cụi cả ngày lẫn đêm.Đời con phải trả nợ đời thay cha.Cái chân hay chạy cái giò hay đi.Cười người hôm trước, hôm sau người cười.Đừng có cậy của đa ngôn quá lời.Đừng có cậy của coi người như rơm.Khác nào ác thú, dã cầm rừng hoang.Con gà không vú nuôi chín mười con.Ham chi vợ đẹp vợ giàu nó khinh.Của mà phi nghĩa mấy mươi chớ mòng.Người khôn ít nói, khôn đo tấc lòng.Anh nhiều nhân ngãi thì mang oán thù.Anh đi ăn trộm gặp nàng mói khoai.Của chung ai khéo vẫy vùng thành riêng?Năng đi năng lại coi thường nhau đi.Ăn no bĩnh bầu chẳng biết mùi ngon.Nói lắm thì hết lời khôn hóa rồ.Chỉ đứt khó nối người ngoan khó tìm.Khó thì ta liệu ta làm ta ăn.Giàu thì cửa ngáng, cửa ngăn khó vào.Còn hơn cá thịt nói nhau nặng lời.Bởi ta bạc trước, cho người tệ sau.Dù trăm chỗ lệch cũng kê cho bằng.Làm không ăn có, của kho cũng rồi.Một hạt thóc vàng, chín hạt mồ hôi.Tu nhân tích đức để dành về sau.Nghèo tiền nghèo bạc chả cho là nghèo.Đừng cho ai lấn chớ bề lấn ai.Lụa tuy vóc trắng, vụng cầm cũng đen.Coi nhau như bát nước đầy là hơn.Cây đa cậy thần, thần cậy cây đa.Dù ngay cho mấy cũng ngờ rằng gian.Mất mùa ăn cám trời ơi, hỡi trời.Ăn vô cho mát mà mê vợ già.Đừng lo muộn vợ, chớ phiền muộn con.Nước kiệu mới biết tài trai anh hùng.Sông sâu chớ lội, đò đầy chớ đi.Tuy rằng ăn ít nhưng mà ngon lâu.Cá ngoài lờ ngúc ngắc muốn vô.Trong ra không được, ngoài ngờ là vui.Không thương thì quả bồ hòn cũng vuông.Ngụ cư phải tránh dân làng cho xa.Đồng tiền nó bé, nó hay cửa quyền.Năm bảy người giành cho mủ dính tay.Một năm gánh chì, đúc chẳng nên chuông.Cũng bằng gửi của chồng ta ăn đường.Mụt măng có nhỏ cũng bằng cây tre.Bão rồi mới biết cội cây cứng mềm.Xin cho cây cứng lá dày thì thôi.Tổng hợp ca dao, tục ngữ về phẩm chất con người


Những câu ca dao, tục ngữ về phẩm chất con người chứa đựng những quan niệm cao đẹp và giá trị nhân văn của dân tộc Việt Nam. Đây là những lời khuyên bổ ích, giúp con người hiểu rõ hơn về những phẩm chất đạo đức. Điển hình như sự trung thực, lòng nhân ái, tôn trọng người khác, và đặc biệt là lòng biết ơn. 


Ăn cháo đá bát.


Ăn cỗ đi trước, lội nước đi sau.


Ăn lấy đời, chơi lấy thời.


Ăn quả nhớ kẻ trồng cây.


Cái răng, cái tóc là gốc con người.


Chết giả mới biết bụng dạ anh em.


Con mắt là mặt đồng cân.


Của người bồ tát, của mình lạt buộc.


Đánh bạc quen tay, ngủ ngày quen mắt, ăn vặt quen mồm.


Đói cho sạch, rách cho thơm.


Giàu điếc, sang đui.


Làm khi lành, để dành khi đau.


Lòng người như bể khôn dò.


Miếng ăn là miếng nhục.


Người giàu tham việc, thất nghiệp tham ăn.


Người là vàng của là ngãi.


Người năm bảy đấng, của ba bảy loài.


Người sống đống vàng.


Ruột ngựa, phổi bò.


Sáng tai họ, điếc tai cày.


Sống mỗi người một nết, chết mỗi người một tật.


Thấy sang bắt quàng làm họ.


Thương người như thể thương thân.


Trông mặt mà bắt hình dong.


Dương trần phải ráng làm hiền,


Đừng trọng bạc tiền bỏ nghĩa bỏ nhânBiết điều nhân nghĩa biết đằng hiếu trungTrách bà Nguyệt Lão vấn vương không thànhẤy là chữ hiếu, dạy trong luân thường.Đời nay trả oán bất câu giờ nào.Siêng năng chín chắn, trời dành phúc choHuống chi ruộng thuộc sao đành bỏ hoang.Hết khơi ruộng thấp lại bừa ruộng caoÁo rách khéo vá, hơn lành vụng may.Không bằng tinh xảo một nghề trong tayQuạt nồng ấp lạnh giữ phần đạo con.Tấm nâu thiếp nhuộm tình riêng Huê Cầu.Việc mình không muốn chớ làm cho ai.Ham chi hàng ngoại, kẻ cười người chêCa dao, tục ngữ về đức tính tôn sư trọng đạoTục ngữ về tôn sư trọng đạo


Học thầy không tày học bạn.


Không thầy đố mày làm nên.


Mồng một tết cha, mồng ba tết thầy


Một chữ cũng là thầy, nửa chữ cũng là thầy.


Một gánh sách không bằng một giáo viên giỏi.


Một kho vàng không bằng một nang chữ.


Muốn biết phải hỏi, muốn giỏi phải học.


Muốn con hay chữ, thì yêu lấy thầy!


Muốn sang thì bắt cầu kiều


Người không học như ngọc không mài.


Nhất quý nhì sư


Tiên học lễ, hậu học văn.


Trọng thầy mới được làm thầy.


Ca dao về tôn sư trọng đạoAi soi đường lồng lộng ánh từ quangĐạo vô vi sưởi ấm cả trần gian.Không thầy dạy dỗ, đố mày làm nênCông danh gặp bước chớ quên ơn thầyNhững phường bội bạc sau này ra chi.Trò hơn thầy là đất nước yên vui.Công cha, nghĩa mẹ, công thầy chớ quên.Dặm dài hoa nắng trời xa biển đầy.Tim trò vẫn tạc đậm câu ơn thầy.Gần thầy gần bạn tập tành lễ nghiVăn chương chữ nghĩa nghề gì cũng thông.Gắng công mà học có ngày thành danh.Âu Dương có mẹ dạy răn như thầy.Không say mùi đạo cũng khuây mùi trần.Có công mài sắt có ngày nên kim.Cảm nghĩa cô đã dắt trò đến biển yêu thương.Bữa mô ngày Tết thỉnh bùa thầy đeo.Ơn cha nghĩa trọng công thầy cũng sâu.Thế gian thường nói đố mày làm nên.Công danh gặp bước, chớ quên ơn thầy.Ra trường thầy dạy học hành cho hay.Nghĩa Thầy Gánh vác cuộc đời học sinh.Vụng kia cậy thợ thì mày làm nên.Có công mài sắt có ngày nên kim.Nghĩ sao cho bố những ngày ước mong.Cho con vững bước dặm trường tương lai.Kính thờ như một, trẻ ơi ghi lòng.Cho con vững bước dặm trường tương lai.Nghĩa Thầy gánh vác cuộc đời học sinh.Có danh có vọng nhớ thầy khi xưa.Sưu tầm những câu ca dao, tục ngữ về đạo đức 


1. Ca dao tục ngữ về đạo đức, lối sống


Ca dao, tục ngữ về đạo đức và lối sống là một phần quan trọng của văn hóa dân gian Việt Nam. Những câu ca dao và tục ngữ này thường chứa đựng nhiều lời khuyên bổ ích về đạo đức và lối sống, giúp con người hiểu và trân trọng giá trị nhân văn. 


Lời ngọt lọt đến xương


Chọn mặt gửi vàng


Cây muốn lặng, gió chẳng dừng


Năng ăn hay đói, năng nói hay lầm


Chim khôn tiếc lông, người khôn tiếc lờiLời đau nhớ đờiKhông biết dựa cột mà nghe2. Những câu ca dao tục ngữ về đạo đức và kỉ luậtĂn cho đều, kêu cho sòng.


Bênh lí, không bênh thân.


Biết luật biết lí mới là người tinh.


Cầm cân nảy mực.


Cây ngay không sợ chết đứng.


Chí công vô tư.


Công ai nấy nhớ, tội ai nấy chịu.


Luật pháp bất vị thân.


Muốn tròn phải có khuôn, muốn vuông phải có thước.


Người trên đứng đắn, kẻ dưới dám nhờn.


Nước có vua, chùa có bụt.


Phép Vua thua lệ làng.


Quốc có quốc pháp, gia có gia quy.


Rõ ràng phải trái phân minh.


Khôn ngoan tính trọn mọi bề,


Chẳng cho ai lận, chẳng hề lận ai.Cho nên kẻ dưới lập đường mây mưa.Làm người trông rộng nghe xa


Áo rách cốt cách người thương.


Giữ quần áo lúc mới may, giữ thanh danh lúc còn trẻ.


Sống chớ khom lưng, uốn gối, dập đầu.


Người đừng khinh rẻ người.Áo rách khéo vá, hơn lành vụng may.Khác nào ác thú, dã cầm rừng hoang.Nước kia dù đục lóng phèn cũng trong.Mười năm uốn gậy, đánh què tiểu nhân.


Người chết nết còn.Có muốn so tròn thì phải so vuông.Bưng đi mà đổ, hốt rày được sao?3. Ca dao tục ngữ về đạo đức pháp luậtĂn cho đều, kêu cho sòng. 


Bênh lí, không bênh thân. 


Biết luật mà vẫn phạm luật. 


Cầm cân nảy mực. 


Chí công vô tư. 


Chớ dong kẻ gian, chớ oan người ngay. 


Công ai nấy nhớ, tội ai nấy chịu. 


Đất có lề, quê có thói 


Làm điều phi pháp việc ác đến ngay.


Luật pháp bất vị thân. 


Nước có vua, chùa có bụt 


Phép vua thua lệ làng 


Quốc có quốc pháp, gia có gia quy. 


Rõ ràng phải trái phân minh. 


Tha kẻ gian, oan người ngay. 


Vay thì trả, chạm thì đền. 


Vua phạm tội cũng giống thứ dân.Cướp đêm là Giặc, cướp ngày là Quan4. Tục ngữ, ca dao về đạo đức kinh doanh


Trong hoạt động kinh doanh, việc tìm kiếm lợi nhuận là việc được ưu tiên hàng đầu. Vì thế nhiều người sẵn sàng vi phạm đạo đức để đạt được mục đích này. 
Ý nghĩa: Từ xưa cho đến ngày nay, việc buôn bán kinh doanh gian lận luôn bị phê bình và lên án. Việc treo đầu dê bán thịt chó là lừa dối, không trung thực với khách hàng chỉ để kiếm lợi về cho chính mình.Ý nghĩa: Từ xưa, ông bà ta đã biết trong kinh doanh luôn cần phải xây dựng mối quan hệ. Mối quan hệ càng rộng thì buôn bán, kinh doanh sẽ thuận lợi hơn.Ý nghĩa: Ông bà ta đã chỉ ra rằng, nếu kinh doanh buôn bán mà không bán được hàng đó là rủi ro lớn nhất. Vì vậy, nếu khách trả chưa đủ vốn thì hãy nài nỉ, thuyết phục để khách mua hàng.Ý nghĩa: Việc xây dựng mối quan hệ lâu dài với khách hàng rất quan trọng. Đó sẽ là những khách hàng trung thành và thường xuyên của chúng ta. Nhờ họ chúng ta có thể có thêm những khách hàng mới, khách hàng tiềm năng khác. Do vậy, việc tạo thiện cảm và xây dựng mối quan hệ với khách hàng luôn là vấn đề mà mỗi người bán hàng, người làm kinh doanh cần quan tâmÝ nghĩa: Làm ăn kinh doanh buôn bán cái gì cũng cần có tổ chức, phường hội liên kết để bảo vệ, giúp đỡ nhau. Đồng thời hạn chế những mâu thuẫn, xung đột có thể xảy ra.Ý nghĩa: Câu ca dao tục ngữ này chỉ ra cho chúng ta thấy việc nghiên cứu thị trường, tìm hiểu nhu cầu khách hàng trước khi đầu tư kinh doanh một sản phẩm là rất cần thiết. Không thể cứ đi bán một sản phẩm mà khách hàng không cần.Ý nghĩa: Trong đầu tư kinh doanh, ai cũng muốn mình thu được nguồn lợi tương ứng với số tiền đầu tư mình bỏ ra. Chẳng ai mong muốn chỉ kiếm ít lãi cả.Ý nghĩa: Ông bà ta đã chỉ ra rằng, tiền mà chỉ để trong nhà mãi thì nó cũng sẽ không sinh sôi nảy nở. Muốn kiếm thêm được nhiều tiền, để tiền đẻ ra tiền thì phải đầu tư kinh doanh, buôn bán.Ý nghĩa: Người bán hàng phải biết khéo léo, vui vẻ, hòa nhã và phục vụ tốt để khách hàng cảm thấy hài lòng và sẽ quay trở lại với cửa hàng. Nếu tỏ ra khó chịu, phục vụ không tốt sẽ khiến khách hàng không hài lòng và không muốn mua hàng nữa.
5. Ca dao tục ngữ về đạo đức giả


Ngoài việc khuyên bảo con cháu về lối sống, đạo đức, ông cha ta còn để lại không ít câu ca dao, tục ngữ để châm biếm những thói quen giả tạo của con người. Cùng INVERT điểm qua một số câu ca dao tục ngữ về đạo đức giả sau.Ý nghĩa: Làm điều dối trá trước mặt người tinh tường thì không được.Ý nghĩa: Không thật thà, trung thực với người trên.Ý nghĩa: Nói dối quanh thì dễ bị lộ tẩy.Ý nghĩa: Ngoài miệng thì hiền lành, tử tế nhưng trong lòng thì nham hiểm, độc ác.Ý nghĩa: Khi đang làm việc gian dối thì sẽ thể hiện ra nét mặt, không giấu được những người xung quanh.Ý nghĩa: Người bình thường mà ăn ở ngay thẳng tốt hơn nhiều người tu hành mà sống giả dối. Phê phán những kẻ đạo đức giả.Ý nghĩa: Phê phán những kẻ giả dối, ngoài miệng thì ra vẻ thật thà nhưng trong bụng thì đầy gian trá.6. Ca dao tục ngữ về tình đạo đức


Ca dao tục ngữ về tình đạo đức là những thông điệp bổ ích về tình yêu, tình bạn, tình thân, sự chung thủy và sự tôn trọng đạo đức. Điều này nhằm tôn vinh giá trị nhân văn và làm cho con người trở nên nhân đức hơn.Chợ tan rồi em bán chịu không ai mua.Anh nhiều nhân ngãi thì mang oán thù.Gặp nhau mà nổi cơ đồ cũng nên.Anh đi ăn trộm gặp nàng mói khoai.Cái chân hay chạy cái giò hay đi.Cờ ai nấy phất chứ chơi đâu mà.Của mà phi nghĩa mấy mươi chớ mòng.Có muốn so tròn thì phải so vuông.7. Ca dao tục ngữ về giáo dục đạo đức


Ca dao tục ngữ về giáo dục đạo đức là những lời khuyên, lời truyền đạt những giá trị đạo đức, tình cảm, phẩm chất mà con người cần có trong cuộc sống. Cùng INVERT học tập và ứng dụng những ca bài học đạo đức thông qua các câu ca dao, tục ngữ sau. Khư khư giữ lấy của trời làm chi.Bạc thời xếp núi chưa mong gái này.Nằm trên bãi cát, đợi cơn mưa rào.Lấy được gái này đất lở trời long.Trẻ trung đã vậy tuổi già làm sao.Đồ ăn thức mặc có ngần thì thôi.Bởi phụ của trời làm chẳng nên ăn.8. Ca dao tục ngữ về đạo đức gia đình, đất nước
Người trong một nước phải thương nhau cùng.Trăm năm khô rụi vẫn còn thơm tho.Công danh gặp bước, chớ quên ơn thầy.Trời nào phụ kẻ có nhơn bao giờ.Chỉ thêu nên gấm, sắt mài nên kim.Dẫu rằng núi lở còn cao hơn đồi.Làm người nay đổi mai dời sao nên.9. Ca dao tục ngữ về đạo đức được Nhà nước ghi nhận


Ca dao tục ngữ về đạo đức được Nhà nước ghi nhận là những câu nói mang tính giáo dục cao, thể hiện những giá trị đạo đức tốt đẹp của người Việt Nam. Những câu ca dao này được sử dụng để giáo dục, nâng cao nhận thức của người dân về đạo đức và tôn vinh những giá trị đạo đức cổ truyền.Thả ra bóc trần ai cũng như ai.Chỗ ngồi chỗ đứng có ngang bao giờ.Của người thì thả cho bò nó ăn.Đến khi hoạn nạn thì nào thấy ai.Đến khi nghĩ lại còn gì là thân.Cho từng gốc nhọc, cho ra vắn dài.Chuột chê nhà trống ra nằm bụi tre.Cá sinh một lứa ai mà thua ai.Dù trăm chỗ lệch cũng kê cho bằng.Một trăm chỗ lệch cũng kề cho nhau.Vàng trôi không tiếc, tiếc công cầm vàng.Không dưng ai dễ đặt điều cho ai.Đường dẫu hiểm nghèo cũng có lối đi.Tu nhân tích đức để dành về sau.Cá ngoài lờ ngúc ngắc muốn vô.Trong ra không được, ngoài ngờ là vui.Không thương thì quả bồ hòn cũng vuông.Năng đi năng lại coi thường nhau đi.Giàu thì cửa ngáng, cửa ngăn khó vào.Còn hơn cá thịt nói nhau nặng lời.Bởi ta bạc trước, cho người tệ sau.Làm không ăn có, của kho cũng rồi.Một hạt thóc vàng, chín hạt mồ hôi.Tuy rằng ăn ít nhưng mà ngon lâu.Ăn no bĩnh bầu chẳng biết mùi ngon.Nói lắm thì hết lời khôn hóa rồ.Chỉ đứt khó nối người ngoan khó tìm.Khó thì ta liệu ta làm ta ăn.10. Ca dao tục ngữ châm ngôn về đạo đức


Ca dao tục ngữ châm ngôn về đạo đức là những câu nói ngắn gọn, chứa đựng những giá trị về đạo đức sâu sắc. Những câu ca dao này được sử dụng như một lời khuyên, một lời hướng dẫn trong cuộc sống. Để biết được những câu ca dao tục ngữ châm ngôn về đạo đức đó là gì, mời bạn tham khảo ngay bên dưới. Đố ai bắt được con còng trong hang.Ý nghĩa: Câu này ý nói về Lòng người, dòng đời khó đoán, ai biết được chữ ngờ, thôi thì cẩn thận quan sát tìm hiểu sự việc, con người đó.Ý nghĩa: Ca dao, tục ngữ chứa đựng đầy đủ nhân sinh quan, dạy con người cách ứng xử trong cuộc sốngÝ nghĩa: Ngày xưa người nghèo Thấy người ta sung sướng giàu có, ao ước được như họ. Luôn luôn cầu Trời khấn Phật xin cho đỡ khổ một tí, dù có bị giảm tuổi thọ đi bao nhiêu cũng được.Ý nghĩa: Đừng lo lắng, hãy cứ cố gắng và kiên trì bền bỉ thành công sẽ tìm đến bạn.Ý nghĩa: Câu này muốn nói là phải trải qua mới biết được thực tế ra sao, chứ đừng vội phán xét gì khi mình chưa làm.