Mẫu kế hoạch tổ chức ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 năm 2023

Những mẫu kế hoạch tổ chức ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 hoàn chỉnh

1. Mẫu kế hoạch tổ chức ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 của Đoàn thể

CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ LƯƠNG THẾ VINH             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 8 /KH-CĐCS                                                                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Buôn Trấp, ngày 2 tháng 3 năm 20…

KẾ HOẠCH

(TỔ CHỨC SINH HOẠT 8/3 – NĂM HỌC 20… – 20… )

Thực hiện sự chỉ đạo của Liên đoàn lao động và Công đoàn giáo dục huyện Krông An năm học 20… – 20…

Thực hiện kế hoạch chỉ đạo của chi bộ trường THCS Lương Thế Vinh năm học 20… – 20…

Căn cứ vào kế hoạch hoạt động của CĐCS trường Lương Thế Vinh năm học 20… – 20…

Công đoàn cơ sở trường CĐCS trường Lương Thế Vinh phối hợp với Chính quyền xây dựng kế hoạch tổ chức sinh hoạt nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3 như sau:

Công đoàn trường THCS Lương Thế Vinh triển khai kế hoạch sinh hoạt 8 – 3 với nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, Ý NGHĨA

1. Mục đích

– Nhằm phát huy truyền thống vẻ vang của Phụ nữ Thế giới và Phụ nữ Việt Nam với sự đóng góp của các tầng lớp Phụ nữ.

– Kỷ niệm 8/3 và khởi nghĩa Hai Bà Trưng là dịp để ôn lại tinh thần quật cường của Phụ nữ Việt Nam trong quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ và xây dựng đất nước, thực hiện quyền bình đẳng trong xã hội, về việc làm đời sống, về lợi ích của lao động phụ nữ Việt Nam. Nhằm phát huy vai trò của phụ nữ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Thực hiện phong trào thi đua phụ nữ “Giỏi việc trường – Đảm việc nhà”, giao lưu văn nghệ, thể dục thể thao trên tinh thần vui khỏe, an toàn, tiết kiệm, thân mật và hiệu quả.

2. Yêu cầu:

Tất cả CB-GV-NV và giáo sinh thực tập đều tham gia tuyệt đối không vắng mặt. Các tổ trưởng quán triệt đến toàn thể ĐVCĐ – LĐ, Trưởng đoàn thực tập quán triệt đến toàn thể các Đ/c trong đoàn thực tập (Công đoàn điểm danh xếp thi đua)

II. THỜI GIAN, ĐỐI TƯỢNG THAM GIA:

1. Thời gian tổ chức: Lúc 7 giờ 15 phút, ngày ….

– Địa điểm: Tại trường THCS Lương Thế Vinh

– Đối tượng: Toàn thể ĐVCĐ – LĐ trong trường và 24 giáo sinh thực tập.

– Khách mời: Ban đại diện cha mẹ học sinh của trường và Đ/c Bích – GV mới về hưu, đồng chí Lương.

III. CHƯƠNG TRÌNH LỄ KỶ NIỆM – TỔ CHỨC CÁC PHONG TRÀO VUI CHƠI.

1. Phần lễ: Dự họp mặt ngày quốc tế Phụ nữ 8/3 (tại phòng hội đồng trường 30 phút).

– Giới thiệu chương trình (Đ/c Sơn – Bí thư đoàn trường).

– Thông qua truyền thống ngày Quốc tế 8/3 (Đ/c Hoa – Chủ tịch công đoàn).

– Báo cáo sơ kết công tác nữ công: Đ/c Hồ Hà (Phụ trách nữ công).

– Hướng dẫn thể lệ một số trò chơi dân gian (Đ/c Sơn – Bí thư đoàn trường).

2. Phần hội:

– Tổ chức thi trò chơi dân gian cho các ĐVCĐ – LĐ và đoàn thực tập sư phạm. (Đ/c Sơn – Bí thư đoàn trường).

3. Gặp mặt:

– Giao lưu với đoàn thực tập dùng bữa cơm thân mật tại nhà xe của trường.

4. Kinh phí:

– Công đoàn phối hợp với nhà trường chi tiền ăn cho ĐVCĐ – LĐ trong trường.

– Riêng giáo sinh thực tập tự đóng góp.

– Công đoàn chuẩn bị các phần quà thi trò chơi dân gian.

5. Ban chỉ đạo và Ban tổ chức:

TT

Họ và tên

Chức vụ

Nhiệm vụ

1

Đ/c Nguyễn Thị Minh Nga

Bí thư chi bộ – Hiệu trưởng nhà trường

Trưởng ban – Chỉ đạo chung

2

Đ/c Lê Thị Kim Hoa

Chủ tịch Công đoàn

Phó ban chỉ đạo

3

Đ/c Cao Thịnh

P. Hiệu trưởng

Thành viên

4

Đ/c Hồ Thị Thu Hà

P. Chủ tịch Công đoàn

Thành viên

5

Đ/c Lê Thị Cúc

UVBCHCĐ

Thành viên

6

Đ/c Nguyễn Thị Minh Tính

UVBCHCĐ

Thành viên

7

Ngô Viết Thiêm

UVBCHCĐ

Thành viên

8

Đào Khả Sơn

BTĐT

Thành viên

Cùng với 5 tổ trưởng và trưởng đoàn thực tập.

6. Phân công cụ thể:

– Trang trí, dọn dẹp, âm ly loa máy đoàn thanh niên + đoàn thực tập sư phạm + bảo vệ.

– Chỉ đạo phần trò chơi: Đ/c Thịnh.

– Hỗ trợ phần hậu cần: Đ/c Hồ Hà, Đ/c Tính và đời sống thực tập.

– Chuẩn bị kinh phí, tham mưu, đặt cơm: Đ/c Hoa, Cúc, Trưởng Đoàn TTSP.

– Tiếp khách Đ/c Thiêm.

Duyệt của chi bộ                                                   TM. BCH Công đoàn

        Bí thư                                                                               Chủ tịch

       (Đã ký)                                                                                  (Đã ký)

Nguyễn Thị Minh Nga                                             Lê Thị Kim Hoa 

2. Mẫu kế hoạch tổ chức ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 của trường học

TRƯỜNG THPT PHẠM NGŨ LÃO                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                CÔNG ĐOÀN                                                                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

             Số: 8 /KH-PNL                                                 Thủy Nguyên, ngày 26 tháng 2 năm 2023 

KẾ HOẠCH

(Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 108 năm ngày quốc tế phụ nữ 8/3 và 1978 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng, Ngày quốc tế hạnh phúc 20/3)

Thực hiện hướng dẫn số 02  ngày 21/2 của Công đoàn ngành giáo dục Hải Phòng về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 108 năm ngày quốc tế phụ nữ và 1978 năm khởi nghĩa hai bà trưng, ngày quốc tế hạnh phúc 20/3.

Căn cứ vào kế hoạch phối hợp giữa chuyên môn và Công đoàn năm học 2023 – 2023.

Công đoàn nhà trường xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động như sau:

1. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

– Thông qua các hoạt động nhằm phát huy truyền thống đoàn kết, yêu nước, tinh thần sáng tạo của nữ CB, NG, NLĐ thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước. Động viên nữ CBGVNLĐtiếp tục học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình VN.

– Kỷ niệm 8/3 và khởi nghĩa Hai Bà Trưng là dịp để ôn lại tinh thần quật cường của Phụ nữ Việt Nam trong quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ và xây dựng đất nước, thực hiện quyền bình đẳng trong xã hội, về việc làm đời sống, về lợi ích của lao động phụ nữ Việt Nam.

– Thực hiện phong trào thi đua phụ nữ “Giỏi việc trường – Đảm việc nhà”, Phối kết hợp cùng nhà trường và Đoàn thanh niên tổ chức hội thi trưng bày cây cảnh, cắm hoa khô gồm hoa lẵng, hoa để bàn cho các khối lớp.

– Tổ chức thi nữ công gia chánh giữa các tổ Công đoàn

Tất cả CB-GV-NLĐ và đặc biệt học sinh các khối lớp tham gia đầy đủ. Các đồng chí tổ trưởng chuyên môn, tổ trưởng Công đoàn, các giáo viên chủ nhiệm quán triệt đến toàn thể ĐVCĐ – LĐ và các học sinh trong lớp. 

2. THỜI GIAN, ĐỐI TƯỢNG THAM GIA:

 Thời gian tổ chức:  Sáng thứ năm, ngày 08/3/2018bắt đầu từ 7h30’.

– Địa điểm: Tại trường.

– Đối tượng: Toàn thể CB, GV và nhân viên LĐ trong trường và các em học sinh trong các lớp.(Mặc trang phục lễ hội)

– Khách mời: + Đại diện ban giám đốc Sở GD&ĐT

                            + Ban chấp hành CĐN giáo dục Hải Phòng

                            + Ban đại diện cha mẹ học sinh của trường

                            + Ông Phạm Văn Đốc- Phó HT trường Trung cấp NV-CN HP

III. CHƯƠNG TRÌNH LỄ KỶ NIỆM

  1. Phần hội: (Bắt đầu từ 7h30’ đến 9h00’)
  2. Thi trưng bày cây cảnh: Dành cho các lớp khối 10.
  3. Thi cắm hoa khô, hoa giả dạng lẵng: Dành cho các lớp khối 11.
  4. Thi cắm hoa khô, hoa giả dạng bát để bàn: Dành cho các lớp k12.
  5. Thi nấu 1 món ngon: Dành cho các thầy, cô thuộc tổ Công đoàn.
  6. Phần lễ: (Bắt đầu từ 7h30’ đến 9h05’)

– Văn nghệ chào mừng ( 3 tiết mục: 1 của Gv, 2 của HS)

– Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

– Thông qua truyền thống ngày Quốc tế 8/3(Đ/c Nhung – Trưởng ban nữ công).

– Phát biểu chúc mừng và tặng hoa của đại diện nam giới và ban lãnh đạo nhà trường.

– Trao thưởng “ Giỏi việc trường – đảm việc nhà năm 2023”

– Trao thưởng các giải đã chấm, tổng hợp ở phần hội.

– Phát biểu chúc mừng và tặng hoa của đại diện Hội cha mẹ học sinh.

– Phát biểu của lãnh đạo cấp trên.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

  1. Phân công nhiệm vụ chung

+ Trưởng ban: Đc Vũ Tiến Thắng – Bí thư Đảng bộ, Hiệu trưởng nhà trường – Trưởng ban phụ trách chung.

+ Các phó ban:

– Đc Phạm Văn Hợi – PBT Đảng bộ, phó hiệu trưởng nhà trường phụ trách cơ sở vật chất: Phân công các lớp chuẩn bị và thu dọn bàn ghế, biển lớp trước và sau lễ kỷ niệm.

– Đc Lại Thế Hanh: Chủ tịch CĐ trường  phụ trách lên kế hoạch, nội dung chương trình.

+ Các Ủy viên: Các đc trong BCH CĐ nhà trường thực hiện các mảng nội dung được phân công.

+ Các tổ bình chọn mỗi tổ 2 đc nữ xuất sắc nhất trong phong trào “giỏi việc trường đảm việc nhà” để biểu dương.(Tập trung các đc tham gia nhiệt tình các hoạt động Công Đoàn như tham gia đợt dạy tốt do CĐ phát động, tiếng hát Văn nghệ, …)

  1.  Cụ thể

 + Đối với học sinh: Các lớp tự chuẩn bị trang thiết bị, dụng cụ cho phần thi tương ứng của lớp mình, đội dự thi của các lớp khối 10, 11, 12gồm tối đa 5 em. (Để biển lớp cạnh sản phẩm của mình, cử 1 em làm đội trưởng thuyết trình sản phẩm của lớp mình trong thời gian khoảng 01 phút: Vì sao lựa chọn tác phẩm này, mang những ý nghĩa gì? trưng bày ở vị trí nào trong trường hợp lý nhất, vì sao?….)

+ Đối với các tổ CĐ: Mỗi tổ chuẩn bị 1 món ăn đặc sắc (1 đĩa để thi, 16 đĩa để liên hoan chung)

+ Đối với BCH CĐ: chuẩn bị thêm các món: Bún, canh xương, rau củ quả luộc, tráng miệng.

Mỗi khối lớp: tặng các cô nhân 8/3 một lẵng hoa tươi: Khối trưởng chuẩn bị.

+ Gửi giấy mời đại diện lãnh đạo SGD và BCH CĐN, ban đại diện hội cha mẹ HS nhà trường: Đc Vũ Tiến Thắng.

+ Đặt, treo băng rôn, khẩu hiệu, phông chữ: Được Nhã, Hoàn, Thành cùng 1 số HS mam trong đội Tn xung kích,

+ Âm thanh, Loa Mic: Được Kiên, Chiếng chuẩn bị tại sân khấu và trong nhà đa năng.

+ Giới thiệu, dẫn chương trình: Đc Nguyễn Đồng Nghĩa

+ Tiếp nước đại biểu, bê quà: Đc Lại Hà

+ Đón khách: Đc Vũ Thắng, Đc Hanh.

+ Văn nghệ: Đc Phước,  Nhã, Luân chuẩn bị 3 tiết mục VN (1 của đc Phước, 2 của học sinh)

+Diễn văn kỷ niệm: Đc Phạm Thị Nhung.

+ Chuẩn bị các phần thưởng, mua hoa tươi để bàn: Đc Phùng Hằng.

+ Các vấn đề về khác về hậu cần: Ban nữ công

– Thuê, phân công HS chuẩn bị bàn, ghế, bát đĩa, khăn trải bàn (20 mâm), dụng cụ nấu bếp nấu cho BCH CĐ: đc Phạm Văn Hợi, đc Nguyễn Thị Ngân.

– Mua thực phẩm của BCH CĐ : Đc Lê Thu Trang

– Nấu các món của BCH CĐ: Đc Vũ Hồng Tuân, mỗi tổ cử 01 đc hỗ trợ đc Tuân.

– Chuẩn bị đồ uống, giấy, khăn lau, đồ tráng miệng: Đc Phạm Nhung, Phùng Hằng

+ Bày bàn: Được Đảm, Đàm Hà, Hào, cùng các đc Nữ trong BCH Đoàn trường, Ngoài ra mỗi tổ cử 2 đc bày món ăn của tổ mình ra các bàn. (Liên hoan trong nhà đa năng)

+ Ban giám khảo:

– Nhóm 1: Chấm cây cảnh khối 10: (Dự kiến)

Trưởng ban: Ông Phạm Văn Đốc – Phó HT trường Trung cấp NV-CN HP

Phó ban:Thầy Vũ Tiến Thắng – Hiệu trưởng nhà trường

Ủy viên: Bác Nguyễn Hữu Trường – Trưởng ban đại diện hội CMHS(TKý)

– Nhóm 2: chấm hoa khô dạng lẵng khối 11:

Trưởng ban: Cô Ngô Thị Ngọc Lan – Phó Hiệu trưởng nhà trường

Phó ban:Thầy Phạm Quốc Thắng – TT tổ Anh –TD-QP .

Ủy viên: Cô Đỗ Thanh Hường–GV môn Tiếng Anh (TKý)

– Nhóm 3: chấm hoa khô dạng bát để bàn khối 12:

Trưởng ban: Cô Nguyễn Thị Lâm – Giáo viên môn Tiếng Anh

Phó ban:Thầy Chu Văn Nhã – Bí thư Đoàn TN nhà trường

Ủy viên: Cô Phạm Thị Miền – GV môn Thể dục (TKý)

– Nhóm 4: chấm các món ăn của các tổ CĐ:

Trưởng ban: Thầy Đinh Văn Hoàn – Phó Hiệu trưởng nhà trường

Phó ban:Bác Vũ Trọng Hà – UV BTT hội cha mẹ HS.

Ủy viên: Thầy Phạm Văn Hợi – Phó hiệu trưởng nhà trường.

Một số lưu ý về thời gian:

+ Băng rôn tuyên truyền: treo xong trong thứ 2 ngày 4/3.

+ Phông chữ: treo xong trong chiều thứ 4 ngày 7/3.

+ Ngày 8/3

– Học sinh dự thi cùng GVCN, BGK, Ban tổ chức có mặt từ 7h30’.

– Các HS còn lại cùng giáo viên, khách mời có mặt từ 9h00’ để dự lễ kỷ niệm.

V. DỰ TRÙ KINH PHÍ

– Trang trí phông, băng rôn khẩu hiệu khánh tiết:  1.000.000 đ

– Quà tặng giỏi việc trường đảm việc nhà:                    2.000.000 đ

– Giải thưởng: Học sinh

+ Khối 10: 1 Nhất, 2 Nhì, 2 Ba, 5 KK.

                500k, 400k, 300k,  200k                                2.900.000 đ

+ Khối 11: 1 Nhất, 2 Nhì, 2 Ba, 5 KK.

                200k, 150k, 120k,  100k                                  1.240.000 đ

+ Khối 12: 1 Nhất, 2 Nhì, 2 Ba, 5 KK.

                200k, 150k, 120k,  100k                                  1.240.000 đ

– Giải thưởng: Các tổ CĐ

1Nhất, 2 Nhì, 2 Ba.

                       500k, 400k, 300k,                                     1.900.000 đ

– Liên hoan sau hội thi:

– (Dự kiến 5 tổ + khách mời ≈ 100 suất) Nhà trường hỗ trợ mỗi tổ 1.000.000đ, Phần còn lại các tổ tự huy động từ nguồn quỹ tổ.                                                                  5.000.000 đ.

– Thuê 20 mâm bát đĩa, khăn trải bàn:                        1.000.000đ

– Các món của BCHCĐ, bia, rượu, nước ngọt:            2.000.000đ

Tổng: 23.280.000đ ( Hai ba triệu hai trăm tám mươi ngàn đồng)

Đề nghị các nguồn hỗ trợ như sau:

– Hội cha mẹ học sinh: Hỗ trợ tiền giải thưởng của học sinh: 5.380.000đ

– Nhà trường: hỗ trợ tiền trang trí, khánh tiết, hoa tươi, giải thưởng cho các tổ CĐ, tiền hỗ trợ cho các tổ CĐ:  7.900.000 đ

– Công đoàn trường: chi tiền quà tặng “giỏi việc trường, đảm việc nhà”, thuê bát đĩa khăn trải bàn, đồ uống, các món BCH CĐ phụ trách: 5.000.000đ

– Các tổ CĐ: Huy động từ nguồn quỹ tổ:Mỗi tổ khoảng: 1.000.000 đ

DUYỆT CỦA BGH                                          TM. BAN CHẤP HÀNH CĐ

Đây là 2 mẫu kế hoạch tổ chức ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 mọi người có thể tham khảo. Chúc các cơ quan, đoàn thể, nhà trường có một buổi lễ 8/3 thành công.

Bài Liên Quan:

Điều hướng bài viết