8 Mẫu đề cương luận văn thạc sĩ HOT nhất cùng hướng dẫn cách làm

 • Mẫu đề cương luận văn thạc sĩ quản lý giáo dục

 • Mẫu đề cương luận văn thạc sĩ tài chính ngân hàng

 • Đề cương chi tiết luận văn thạc sĩ công nghệ thông tin

 • Mẫu đề cương luận văn thạc sĩ quản lý đất đai

 • Đề cương luận văn thạc sĩ y tế công cộng

 • Đề cương luận văn thạc sĩ quản lý công

 • Đề cương luận văn thạc sĩ ngành môi trường

 • Mẫu đề cương luận văn thạc sĩ kế toán

1. Mẫu đề cương luận văn thạc sĩ quản lý giáo dục


Mẫu đề cương luận văn thạc sĩ quản lý giáo dục

– Tên đề tài: “Quản lý hoạt động giáo dục đạo đức học  sinh ở trường Trung học phổ thông Nguyễn Văn Huyên, thành phố Tuyên  Quang, tỉnh Tuyên Quang

Nội dung đề cương: 

 • Đề tài đặt ra vấn đề về cơ sở lý luận về quản lý hoạt động giáo dục đạo đức học sinh trường trung học phổ thông, nêu rõ thực trạng quản lý hoạt động giáo dục đạo đức học sinh trường trung học phổ thông chuyên nguyễn văn huyên, thành phố Tuyên Quang. 

 • Từ đó đưa ra các biện pháp quản lý hoạt động giáo dục đạo sinh học sinh của trường THPT Nguyễn Văn Huyên, tỉnh Tuyên Quang. 

– Link tải đề cương: Tại đây

Bạn cũng có thể tìm hiểu ngay bài viết: Đề cương luận văn thạc sĩ quản lý giáo dục

2. Mẫu đề cương luận văn thạc sĩ tài chính ngân hàng


Mẫu đề cương luận văn thạc sĩ tài chính ngân hàng

– Tên đề tài:  “Phân  tích tình hình cho vay doanh nghiệp tại Ngân hàng thương mại cổ  phần ngoại thương – Chi nhánh thành phố Huế” 

– Nội dung đề cương: 

 • Đề tài luận văn hệ thống hoá các vấn đề lý luận cơ bản về hoạt động cho vay  doanh nghiệp, đồng thời phân tích tình hình cho vay doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh thành phố Huế. 

 • Từ đó đưa ra các giải pháp hoàn thiện hoạt động cho vay doanh nghiệp tại  Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh thành phố Huế.

– Link tải đề cương: Tại đây

3. Đề cương chi tiết luận văn thạc sĩ công nghệ thông tin 

Tên đề tài: “Ứng dụng mạng Nơron trong bài toán xác định lộ trình cho Robot”

– Nội dung đề cương: Đề tài nêu tổng quan mạng nơron nhân tạo, đồng thời giới thiệu bài toán lập lộ trình cho robot, từ đó ứng dụng mạng nơron nhân tạo trong bài toán lập lộ trình cho robot.

– Link tải đề cương: Tại đây

4. Mẫu đề cương luận văn thạc sĩ quản lý đất đai 


Mẫu đề cương luận văn thạc sĩ quản lý đất đai

– Tên đề tài: “Nghiên cứu đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đất tại Minh Thành – Hưng Yên – Quảng Ninh”

– Link tải đề cương: Tại đây

5. Đề cương luận văn thạc sĩ y tế công cộng


Đề cương luận văn thạc sĩ y tế công cộng

– Tên đề tài: “Đánh giá tác dụng của viên nang Hải Mã Nhân Sâm trên người bệnh suy giảm tinh trùng”

– Nội dung đề cương: 

 • Đề tài khát quát hóa, tổng quan quan điểm của y học hiện đại về

  suy giảm tinh trùng và  phương pháp chẩn đoán, tổng quan suy giảm tinh trùng theo Y học cổ truyền và tổng quan về viên nang Hải mã nhân sâm sử dụng trong nghiên cứu.

 • Đồng thời chỉ rõ các chất liệu, đối tượng và phương pháp nghiên cứu. Từ đó cho ra kết quả nghiên cứu và đưa ra những kết luận, quan điểm dựa trên kết quả của cuộc nghiên cứu.

– Link tải đề cương: Tại đây

6. Đề cương luận văn thạc sĩ quản lý công


Đề cương luận văn thạc sĩ quản lý công

– Tên đề tài: “Quản  lý nhà nước dự án đầu tư từ ngân sách nhà nước trong giáo dục đại học và  sau đại học ở Việt Nam”

– Nội dung đề cương: 

 • Bài luận văn đi sâu nghiên cứu một cách có hệ thống các dự án đầu tư từ ngân sách nhà nước cho việc giáo dục, đào tạo cử nhân đại học và sau đại học ở Việt Nam. 

 • Dựa trên đó, tác giả đề xuất những quan điểm và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của công tác quản lý nhà nước đối với những dự án đầu tư có trích từ ngân sách nhà nước cho việc đào tạo trình độ đại học và sau đại học, nhằm đáp ứng được những nhu cầu và nhiệm vụ trong sự nghiệp phát triển giáo dục nước nhà.

– Link tải đề cương: Tại đây

7. Đề cương luận văn thạc sĩ ngành môi trường


Đề cương luận văn thạc sĩ ngành môi trường

– Tên đề tài: “Ứng dụng GIS và thuật toán nội suy dự báo mức độ ô nhiễm không khí Tp. HCM trong tương lai”

– Nội dung đề cương: Đề cương cung cấp thông tin tổng quan về khu vực nghiên cứu là Nội thành Thành phố Hồ Chí Minh, từ đó tiến hành nghiên cứu và đưa ra kết quả của cuộc nghiên cứu

– Link tải đề cương: Tại đây

8. Mẫu đề cương luận văn thạc sĩ kế toán


Mẫu đề cương luận văn thạc sĩ kế toán

– Tên đề tài: “Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Công nghệ Điều khiển và Tự động Hóa”

– Nội dung đề cương: 

 • Đề tài đưa ra những cơ sở lý luận về kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp thương mại, đồng thời chỉ rõ thực trạng kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty CP Công Nghệ Điều khiển và tự động hóa.

 • Từ đó xây dựng hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần công nghệ điều khiển và tự động hóa. 

– Link tải đề cương: Tại đây

9. Cấu trúc của một bộ đề cương luận văn thạc sĩ (CTV viết)

9.1. Mở đầu

Phần mở đầu còn được gọi là phần đặt vấn đề. Tại đây, học viên cần nêu bật được một số nội dung như:

 • Lý do chọn đề tài:

  Đưa ra những nguyên nhân, lí do khiến bạn lựa chọn đề tài nghiên cứu trong luận văn.

 • Mục đích:

  Nêu rõ mục đích cụ thể hoặc định hướng nghiên cứu của đề tài. Mục đích của nghiên cứu phải là xác định mô tả hoặc giải thích cho một tình trạng, dự đoán hay giải pháp của một vấn đề.

 • Đối tượng, phạm vi nghiên cứu:

  Cần chỉ ra những nhóm đối tượng nghiên cứu cụ thể thay vì nhóm nghiên cứu chung. Cần đảm bảo người đọc xác định được bạn nghiên cứu về đối tượng nào hoặc khía cạnh nào.

 • Phương pháp nghiên cứu:

  Cần xác định phương pháp, cách thức mà bạn dùng để thực hiện công trình nghiên cứu này.

 • Ý nghĩa khoa học, tính thực tiễn của đề tài:

  Nêu ra ý nghĩa và tính thực tiễn của đề tài luận văn, làm sao thể hiện đề tài bạn chọn mang tính cấp thiết cũng như đem đến nhiều đóng góp cho khoa học.

9.2. Chương 1: Tổng quan tài liệu

Ở mục tổng quan tài liệu, bạn cần đảm bảo có đầy đủ các phần sau:

– Trình bày tóm tắt khái niệm, thông tin: 

 • Những thông tin, khái niệm bạn đưa ra cần dựa trên các cơ sở lý luận.

 • Tổng hợp các luận cứ, cơ sở lý luận được lấy từ bài nghiên cứu uy tín, đáng tin cậy của các tác giả, nhóm nghiên cứu, tài liệu chính thống. Điều này không những giúp học giả tin tưởng vào đề tài luận văn của học viên mà còn giúp luận văn thạc sỹ gây được ấn tượng tốt với giáo viên chấm bài. 

 • Dựa trên những nghiên cứu của các tác giả trước đó, học viên có thể tổng hợp, xem xét, rút ra những kinh nghiệm thực tiễn. Từ đó khắc phục, giải quyết những hạn chế, tập trung vào các luận cứ, điểm mạnh ở bài luận văn thạc sĩ của mình.

– Đặc biệt, để để cương luận văn hoàn thiện, phần tổng quan tình hình nghiên cứu phải đạt được những yêu cầu sau đây:

 • Tính toàn diện: cái nhìn khách quan, sâu rộng về đề tài nghiên cứu.

 • Tính phát triển: Tiếp thu chọn lọc kiến thức cũng như các cơ sở lý luận, tập trung phát triển điểm mạnh, sáng tạo. 

9.3. Chương 2: Phương pháp nghiên cứu

Phương pháp nghiên cứu khoa học đề cập đến các hoạt động, phương thức học viên sử dụng để thực hiện những nhiệm vụ cụ thể trong quá trình nghiên cứu của mình.

Để đề cương luận văn thạc sĩ thuyết phục, phần phương pháp nghiên cứu cần đảm bảo đầy đủ các thông tin sau:

 • Đối tượng nghiên cứu:

  thường được thể hiện trong mục tiêu nghiên cứu của đề tài, học viên cần trả lời câu hỏi “đề tài này nghiên cứu gì?”

 • Thời gian, địa điểm nghiên cứu:

  khoảng thời gian, địa điểm thực mà học viên thực hiện tiến hành nghiên cứu, đo lường.

 • Trình bày phương pháp chọn mẫu:

  thông thường dựa vào mục đích hay tầm quan trọng của công trình nghiên cứu, thời gian tiến hành, kinh phí, để học viên quyết định xem lựa chọn phương pháp mẫu xác suất hay phi xác suất.

 • Các biến số nghiên cứu:

  xác định xem phương pháp nghiên cứu là biến số định tính hay định lượng.

 • Phương pháp phân tích số liệu:

  là phương pháp học viên làm sạch số liệu, nhập liệu và phân tích số liệu.

9.4. Dự kiến kết quả

Phần dự kiến kết quả cũng năm smootj vai trò vô cùng quan trọng đối với đề cương luận văn thạc sĩ. Học viên cần trình bày dự kiến các kết quả nghiên cứu theo từng mục tiêu nghiên cứu. Ngoài ra, học viên nên lập các bảng trống để định hướng cho việc phân tích và trình bày số liệu.

9.5. Tiến độ thực hiện

Trong phần này, học viên cần trình bày chi tiết kế hoạch nghiên cứu và hoàn hiện bài luận văn thạc sĩ của mình. Cụ thể, học viên cần liệt kê các đầu công việc cần làm, đưa ra các mục tiêu về thời gian hoàn thành từng phần của luận văn, lập danh sách những cá nhân có thể giúp học viên thu thập dữ liệu.

10. Cách viết đề cương luận văn thạc sĩ

Mỗi trường đại học hay đơn vị đào tạo đều có những quy định riêng về nội dung đề cương luận văn thạc sĩ, tuy nhiên ít nhất học viên cần đảm bảo có ít nhất những nội dung sau đây.

10.1. Nội dung bắt buộc

Những nội dung bắt buộc phải có trong đề cương luận văn thạc sĩ bao gồm:

 • Thông tin của học viên, bao gồm họ tên, cơ sở đào tạo, chuyên ngành, mã số, khóa, khoa,…

 • Tên đề tài nghiên cứu.

 • Cơ sở khoa học và cơ sở thực tiễn của đề tài.

 • Mục tiêu mà đề tài hướng đến (những kết quả cần đạt được)

 • Đối tượng nghiên cứu.

 • Phương pháp nghiên cứu.

 • Dự kiến kết quả nghiên cứu tác giả sẽ đạt được.

 • Dự kiến bàn luận.

 • Kế hoạch thực hiện (đề tài được thực hiện trong khoảng thời gian nào, các hoạt động phục vụ việc nghiên cứu được thực hiện như thế nào, mất bao lâu,…)

 • Kinh phí dự kiến cho đề tài.


Hướng Dẫn Cách Viết Đề Cương Luận Văn Thạc Sĩ

10.2. Phần mở đầu

Phần mở đầu hay chính là phần đặt vấn đề. Tại đây, tác giả cần nêu bật được những nội dung như:

 • Tính cấp thiết của đề tài:

  nêu rõ lý do tác giả lựa chọn đề tài làm đề tài nghiên cứu trong luận văn, ý nghĩa về lý luận cũng như thực tiễn của đề tài.

 • Mục đích nghiên cứu:

  những kết quả cần đạt được, bao gồm mục tiêu chung và mục tiêu cụ thể. Các mục tiêu phải đảm bảo tính đặc thù của chuyên ngành, và có thể đo lường được.

 • Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài:

  đề tài mang lại những đóng góp mới mẻ gì cho nền tảng kiến thức chuyên môn, hoặc đã vận dụng kiến thức để thay đổi thực tiễn như thế nào.

 • Đối tượng và phạm vi nghiên cứu:

  nêu rõ những đối tượng nghiên cứu (tiêu chuẩn lựa chọn, cỡ mẫu, phương pháp chọn mẫu,…) và phạm vi nghiên cứu ( về thời gian và không gian).


Đề cương luận văn thạc sĩ cần tuân theo những quy tắc về nội dung và hình thức nhất định

10.3. Cơ sở lý thuyết

Các kiến thức cần đề cập đến bao gồm:

 • Tổng quan về những lý thuyết xoay quanh lĩnh vực nghiên cứu.

10.4. Phương pháp nghiên cứu

 • Phương pháp phân tích số liệu:

  phương pháp làm sạch số liệu, nhập liệu và phân tích số liệu.

 • Phương pháp nghiên cứu:

  trình bày rõ phương pháp nghiên cứu là định lượng, định tính hay cả hai. Dữ liệu bạn sử dụng là dữ liệu sơ cấp hay thứ cấp, tiếp cận với nguồn dữ liệu bằng các phương pháp mô tả hay phân tích, điều tra, đánh giá, thống kê, phương pháp lý luận (phân tích, tổng hợp, suy diễn, quy nạp)

10.5. Kết quả dự kiến đạt được

10.6. Tiến độ thực hiện đề tài

Trình bày quá trình thực hiện bài luận văn một cách cụ thể, bao gồm những thời kỳ, giai đoạn và những hoạt động nào. Đồng thời nêu thời gian dự kiến cho từng hoạt động.


Bảng tiến độ thực hiện luận văn thạc sĩ

Liệt kê toàn bộ những tài liệu tham khảo đã sử dụng cho đề cương luận văn theo đúng quy định. Trong đó:

 • Họ tên tác giả được viết đầy đủ, nếu tài liệu có nhiều tác giả cần ghi tên 3 tác giả đầu tiên, năm xuất bản (trong ngoặc đơn).

 • Đối với tài liệu tham khảo là đồ án, luận án, luận văn,… cần ghi rõ tên đề tài, bậc học, cơ sở đào tạo.

 • Tài liệu là giáo trình, bài giảng hay các tài liệu nội bộ, cần cung cấp đầy đủ thông tin theo thứ tự: tên tác giả, năm xuất bản, tên giáo trình, nhà xuất bản, đơn vị chủ quản.

 • Tài liệu trích dẫn từ nguồn internet (hạn chế) cần trích dẫn theo trình tự: tên tài liệu, đường dẫn liên kết của tài liệu, thời gian trích dẫn.

10.8. Phụ lục (Nếu có)

Thông thường, đề cương luận văn thạc sĩ rất ít khi có phần phụ lục. Phụ lục sẽ trình bày dữ liệu thô hoặc phiếu khảo sát.

11. Hình thức trình bày đề cương luận văn thạc sĩ chi tiết

Đề cương luận văn thạc sĩ cần tuân thủ những quy định cụ thể và nghiêm ngặt về hình thức trình bày. Các bạn có thể tham khảo những lưu ý sau để hoàn thiện nhất bản đề cương của mình.

11.1. Quy định chung

Đề cương luận văn thạc sĩ được trình bày trên khổ giấy A4, với nội dung được triển khai theo trình tự sau:

 • Luận văn thạc sĩ bao gồm 2 trang bìa, một bìa màu và một bìa in thường ở phía trong.

 • Phần đặt vấn đề (bắt đầu đánh số trang từ phần nội dung này theo các chữ số Ả Rập 1, 2, 3,…)

 • Chương 1: Cơ sở lý thuyết hay Tổng quan tài liệu.

 • Chương 2: Đối tượng nghiên cứu và phương pháp nghiên cứu của luận văn.

 • Chương 3: Dự kiến kết quả luận văn.

 • Chương 4: Dự kiến bàn luận.

 • Kế hoạch thực hiện luận văn theo từng giai đoạn.

 • Phụ lục (nếu có).


Những lưu ý khi trình bày đề cương luận văn thạc sĩ


Để hiểu hơn về kết cấu nội dung của bài luận văn thạc sĩ bạn có thể tham khảo bài viết đầy đủ này:

Tổng Hợp Kinh Nghiệm Viết Luận Văn Thạc Sĩ Chi Tiết Từ A-Z

11.2. Soạn thảo văn bản

Học viên cần lưu ý một số thông tin sau khi soạn thảo văn bản:

 • Sử dụng bảng mã Unicode

  , font chữ Time New Roman cỡ chữ 13 hoặc 14. Mật độ chữ phân bổ bình thường, không nén hoặc kéo dãn khoảng cách giữa các chữ.

 • Giãn dòng 1,5 lines, căn lề trên 3,5cm, dưới 3,0cm, trái 3,5cm, phải 2cm.

 • Số trang được đánh ở chính giữa, phía dưới mỗi trang.

 • Đề cương luận văn thạc sĩ có tối thiểu 20-25 trang.

11.3. Tiểu mục

Các tiểu mục được đánh số thành nhóm chữ số, nhiều nhất sẽ có 4 chữ số, với số thứ nhất chính là số chương.

11.4. Bảng biểu, hình vẽ, phương trình

 • Đánh số bảng biểu, hình vẽ và phương trình sẽ gắn với số chương mà nó xuất hiện.

Ví dụ: Hình 2.5 là hình thứ 5 của chương 2.

 • Tên bảng phải ghi phía trên của bảng, còn đối với biểu đồ, sơ đồ, hình vẽ sẽ ghi tên ở phía dưới.

11.5. Viết tắt